بزرگترین گردهمایی علمی کشور با تاییدیه معتبرترین مراکز علمی ایران
نشست ارائه کتاب حرکت در مرکز تخقیقات استرتژیک توسعه
انتشارات بنیاد انديشه ديني و مطالعات توسعه منتشر كرد:
كسب افتخاري ديگر از سوي مركز تحقيقات استراتژيك توسعه: مؤسسه پژوهشي برتر در هفتمين جشنواره بين المللي فارابي
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز
نشست هاي علمي مركز

     اهداف مرکز:

در راستای ایفای نظام ملی مأموریت مرکز تحقیقات و به منظور ورود به فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی، الگوی کلان مأموریتی اين نهاد تحقيقاتي، به چند هدف کلی تفکیک می‌شود. غرض این تفکیک پردازش نظام اهداف، نظام تحقیقات تا نظام برنامه راهبردی و تنظیم جدول برنامۀ خاص برای عملیاتی نمودن هرکدام از اهداف کلی یادشده است. اهداف ياد شده در سه گروه قرار مي­گيرند:         برای جزئیات بیشتر کلیک کنید

          همکاران و موسسات مرتبط

  

            دانشگاه دفاع ملی

             دانشگاه تهران

     

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.