2ـ گزارش آماري انجام مأموريت «گذار از اندیشه جامع‌نگر دین‌شناختی رشد به گفتمان ملی تحقیق و توسعۀ مدنیت معاصر دینی و نظام جمهوری اسلامی»

ـ گزارش آماري انجام مأموريت «گذار از اندیشه جامع‌نگر دین‌شناختی رشد به گفتمان ملی تحقیق و توسعۀ مدنیت معاصر دینی و نظام جمهوری اسلامی»

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و به سامان برده‌شدة رسالت و مأموريت « گذار از اندیشه جامع‌نگر دین‌شناختی رشد به گفتمان ملی تحقیق و توسعۀ مدنیت معاصر دینی و نظام جمهوری اسلامی» به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

2-1- طرح‌هاي پژوهشي برون سازمانی

1ـ احیای دینی در فرایند تصعید شخصیت امام خمینی(ره)

2ـ احیای دین در ایران معاصر و جایگاه اندیشه و سلوک امام خمینی(ره)

3ـ بنیاد مطالعات ایران فردا

4ـ گذار از چالش ملي به نظرية دولت مدرن

2-2- مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و  بين‌المللي)

1ـ فراخوان رهبري، نظام توسعة ملي، نوآوري و خلاقيت

2ـ انديشة تحول خلاق در مفصل نسبت نظر و عمل در پاسخ تحقيق و توسعه‌اي حكمت‌بنيان چالش‌هاي جهان معاصر

2-3- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه همايش و سمينار

1ـ انقلاب اسلامي، بنياد تحول تمدني تازه

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.