8ـ رویکرد به بازپرداخت نقشۀ جامع علمی یا الگوی جامع‌نگر تحقیق و توسعۀ دانش‌بنیان، به‌مثابۀ رکن دوم نظریۀ جمهوری اسلامی

فعاليت‌‌هاي پژوهشي مصوب و در دست اجرا و به سامان‌ برده شدة رسالت و مأموريت « رویکرد به بازپرداخت نقشۀ جامع علمی یا الگوی جامع‌نگر تحقیق و توسعۀ دانش‌بنیان، به‌مثابۀ رکن دوم نظریۀ جمهوری اسلامی »، به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

8-1- طرح‌هاي پژوهشي درون‌دانشگاهي

1ـ بازخواني نيازها و پاسخ‌هاي راهبردي آزموده شده در تجربة انقلاب اسلامي (اعتبار طرح معادل)

2ـ فرايند مستمر طراحي و پرداخت و بازخواني الگوي توسعه‌اي ـ تمدني نظام جمهوري اسلامي (اعتبار طرح معادل)

3ـ گروه‌پروژه‌هاي فرايند مستمر طراحي و پرداخت و بازخواني الگوي توسعه‌اي ـ تمدني نظام جمهوري اسلامي

 8-2- مقالات منتشر شده در مجلات ( علمي - پژوهشي، علمي- ترويجي و ساير مجلات)

1ـ نظريه‌پردازي و مديريت دانش

2ـ مباني اصول و مهندسي تحقيق و توسعة فرهنگي

 8ـ3ـ مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و  بين‌المللي)

1ـ نقشة جامع علمي، الگوي مأموريت نهاد ملّي آموزش، پژوهش و فناوري هنر

 8-4- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه كارگاه

1ـ كارگاه روش تحقيق3  نحوة تدوين پروپوزال پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد

2ـ كارگاه روش تحقيق4  پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

3ـ كارگاه روش تحقيق5 بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

4ـ كارگاه روش تحقيق6بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.