دوره پژوهش محور روش شناسي تفسير

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - نظريه هاي تفسيري قرآن كريم - منظومه اول - نشست اول

نشست ارائه کتاب حرکت

کارگاه الگوی روش شناسی پژوهش از سطوح پارادایمی تا مطالعات توسعه ای در قرآن پژوهی پیشرفت (با نمونه سوره حدید)

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.