سند «مرکز تحقیقات راهبردی هنر»، در نشست های دوره ای کارگاهی در حال تدوین است.

نشست کارگاهی تفسیر «دعای ابوحمزه» با عنوان «الگوی زندگی سرشار»

در نشست گروه پژوهش تفسيري نيايش مطرح گرديد: نيايش ديني پرمضمون ترين متن و سند تفسيري و توجيهي نياز به دين است.

پنجمین نشست کارگاه پژوهشی « سیر اندیشه ای ـ سیر مطالعاتی تا کرسی پیشرانی دانش مبنای نظریة جمهوری اسلامی» برگزار گردید.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.