مطالعة گروهی الگوی پیشرفت

نشست اول:

نشست اول کارگروه مطالعة مدل مفهومی الگوی پیشرفت و نقشة راه آن، پس از دورة آزمون دانشجویان دکتری، در دو سرفصل راهبری شد:

ادامه مطلب ...

هشتمین نشست اندیشکدة مبانی مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی

 هشتمین نشست اندیشکدة مبانی مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تشکیل گردید.

در این نشست که در تاریخ 10/4/92 برگزار شد، به بررسی مأموریت و عملکرد مؤسسة مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام مشهد» پرداخته شد.

هويت موسسه:

مجموعه‌اي تحقيقاتي آموزشي با هويت حوزوي متشكل از محققين حوزوي با سابقه يك دور خارج فقه و اصول، و دانش‌آموختگان در محضر اسفار و الميزان، و مدرسین مباحث كلام جديد، فلسفه دين، فلسفه حقوق، فلسفه سياست، فلسفه اخلاق، با رویکرد آینده سازی در محیط رقابتدر فضای بین المللی

 

ادامه مطلب ...

چکیدۀ نشست سوم مطالعۀ گروهی طراحی الگوی مدیریت راهبردی فرهنگ ـ فرهنگی

ـ اهداف تحقيق

با توجه به عنوان تحقيق، اين پژوهش به دنبال دست‌یابی به اهداف زیراست:

1ـ1ـ هدف اصلي:

طراحی الگوی اسلامی ایرانی مدیریت راهبردی فرهنگ ـ فرهنگی در راستای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دکترین ملی تحقیق و توسعه­ای در نظام جمهوری اسلامی.

ادامه مطلب ...

برگزاري نشست پروژة پژوهشي «الگوی فراانگیزشی زندگی سرشار با دعای ابوحمزه»

زیر مجموعه ها

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.