پیش نویس منشور جایگاه زن در فرایند توسعه کشور

  

 

 

 

              عنوان کتاب: پیش­ نویس منشور جایگاه زن در فرایند توسعه کشور

              مؤلف: احمد آکوچکیان

              سال نشر:1383

             محل نشر: ریاست جمهوری، مرکز امور مشارکت زنان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 در جامعه­ ای که به سوی دست­یابی به توسعۀ پایدار و همه­ جانبه گام برمی­ دارد، بهره­ مندی از مواهب توسعه، از حقوق اصلی مردم آن جامعه محسوب می­شود. در این رابطه انتظار می­رود اقشار و گروه­ های مختلف جامعه در هدف نهایی فرآیند توسعه که تحقق برابری، عدالت و رعایت کامل حقوق بشر می­ باشد، سهیم باشند.

آنچه مسلم است، این است که نیمی از مجموعۀ دارایی­ های انسانی جامعه نزد زنان است و زمانی یک برنامه­ ریزی می­ تواند موفق باشد که بتواند با استفاده از این سرمایه انسانی از حداکثر بهره­ وری برخوردار گردد. لذا لحاظ پتانسیل­ های بالقوه زنان و بهره­ وری و به فعلیت درآوردن آن، نه تنها برای حفظ مصالح زنان مفید خواهد بود که مهم­ تر و حیاتی­ تر از آن حفظ مصالح جامعه است.

زنان به عنوان منابع انسانی در تدبیر فرآیند توسعه و کارگزاری آن، به ویژه در فرآیند سیاستگذاری­ ها و برنامه­ ریزی­ های ملی، در هئیت و محتوای «زن طراز مکتب در عصر انقلاب اسلامی»، نزدیک به سه دهۀ حضور هر روز موفقیت­ آمیزتری را تجربه می­ کنند رویش انسانی و مشارکت و حضور فعال زنان در نظام برنامه­ ریزی و تحقیق و توسعۀ ملی و نیز رویکرد مثبت و عادلانۀ برنامه­ های توسعۀ ملی نسبت به حل مسائل و مشکلات زنان، با گرایش محوری خودتوانمندسازی آنان برای ایفای نقش­ های همه­ جانبۀ توسعه­ ای خویش، حق انسانی و خدادادی آنان و از شئون خلافت الهی ـ انسانی آنان و نیز نیاز هر نظام اجتماعی برای دست­یابی به توسعۀ پایدار و متوازن، می­باشد.

در همین راستا، کتاب «پیش­ نویس منشور جایگاه زن در فرایند توسعه کشور»، در سه بخش به نگارش درآمده است:

1- اصول مبادی نظری «منشور زنان در توسعه»؛

2- زنان، وضعیت مطلوب؛

3- سیاست­ها و راهبردها برای «زنان در فرآیند تحقیق و توسعه».

منشور پیشنهادی مطرح شده در این کتاب، چند کاربری اصلی دارد:

1- تفصیل­ دهی بخشی از آرمان انقلاب اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن؛

2- ارائه مبنایی برای نظام تحقیقاتی ـ آموزشی زنان و از این رهگذر جهت­ بخشی به سه پژوهش بزرگ مبنایی:

2-1- پژوهش­ های بنیادین؛ مثل: مبانی نظری توسعۀ جنسیتی؛

2-2- پژوهش­ های هنجاری؛ مثل: الگوی مطلوب زن مسلمان؛

2-3- مطالعات تجویزی زنان؛ مثل: برنامۀ عمل ملی زنان.

مجموع مطالعات زنان، در راستای بیانیۀ مزبور و سه پژوهش یاد شده، شکل می­گیرد. منشور پیشنهادی، اندیشۀ پیوسته و نظام­وارۀ جاری در سه حوزۀ مزبور، می­باشد.

3- ایجاد وحدت­ رویه میان ارکان نظام (نظام برنامه­ ریزی و آموزش و تحقیقات، قانون گذاری، اجرا و قضا) در رویکرد به موضوع زنان؛

4- مخاطبین اصلی «منشور زنان در توسعه» عبارتند از:

- نهاد سیاستگذاری تحقیق و توسعۀ زنان؛

- نهاد قانونگذار کشور؛

- نهاد حوزه، دانشگاه، تحقیقات و نخبگان فکری و فرهنگی؛

- نهاد راهبردی مدیریت و برنامه ­ریزی و اجرایی کشور؛

- زنان و دختران طالب آگاهی افزون­تر به حقوق و جایگاه خویش برای زندگی مثبت.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.